Chętnie odpowiem na Państwa pytania, przeprowadzę konsultację i doradzę.

Rozmowa nic nie kosztuje i nie jest zobowiązująca, a może rozwiać wiele wątpliwości.

Zachęcam, by w pierwszej kolejności przesłać drogą mailową krótki opis zlecenia wraz z ewentualnymi pytaniami, do których następnie odniesiemy się podczas rozmowy telefonicznej.

Poniżej znajduje się FAQ z najważniejszymi informacjami i terminami, o które często kierują do mnie Państwo zapytania.

kontakt@annateodorczyk.com
tel. +48 721 945 881

    

FAQ
Ile kosztuje ilustracja?

Na koszt ilustracji składa się kilka zmiennych, które utrudniają stworzenie uniwersalnego cennika, dlatego każde zlecenie wyceniam indywidualnie.

Przykładowe widełki:
Ilustracja tekstu (książka, magazyn, artykuł na blogu) i w social mediach

 • od 100 PLN za pojedyncze proste elementy
 • od 300 PLN proste sceny
 • 500–1 000 PLN < za skomplikowane ilustracje

Regularne lub duże zlecenia podlegają innym stawkom.

Ile kosztuje łamanie i skład?

Specjalizuję się w łamaniu i składzie tekstów ciągłych (np. beletrystyka, książki naukowe i poradniki).

Posiadam trzy podstawowe stawki:

65zł brutto/1 arkusz wydawniczy
- prosty ciągły tekst, niewielka ilość obrazów, przypisów, tabel i wyróżników tekstu

90zł brutto/1 arkusz wydawniczy
- tekst średnio skomplikowany, umiarkowana ilość tabel, przypisów i wyróżników tekstu, dodatków

120zł brutto/1 arkusz wydawniczy
- teksty trudny, w tym naukowe i obcojęzyczne, duża ilość tabel, przypisów i wyróżników tekstu, dodatków

 

 • 1 arkusz to 40tys. znaków ze spacjami,
 • prosty szablon zawarty jest w cenie składu,
 • zamieszczenie większej ilości obrazów w tekście podlega dodatkowej opłacie,
 • możliwe zlecenie przerysowania tabel i wykresów za dodatkowa opłatą (od 10zł),
 • skomplikowane szablony i składy wyceniane są osobno i z reguły płatne od strony, nie od arkusza wydawniczego.
 • NIE WYKONUJĘ redakcji, ani korekty tekstu.
 • Przeczytaj: Jak poprawnie przygotować tekst do składu (link)
Ile kosztują inne projekty graficzne?

Wykonuję określone projekty graficzne, jak np. projekty okładek, czy plakaty.

Zależnie od projektu, wycena wygląda podobnie, jak w przypadku ilustracji - poszerzona o dodatkową usługę.

np.
projekt okładki – cenę obejmuje nie tylko przygotowanie ilustracji, ale także zakomponowanie typografii i innych elementów graficznych wraz z przygotowaniem materiału do druku.

Co składa się na ostateczną cenę?
 1. Wybrany styl graficzny
 2. Ilość i skomplikowanie projektu
 3. Konsultacje z klientem i analiza potrzeb
 4. Praca koncepcyjna
 5. Opracowanie dzieła, wprowadzanie zmian i korekt
 6. Przekazanie określonych praw autorskich
Pytanie o wycenę i szczegóły

Zapytanie o wycenę i szczegóły można kierować drogą mailową oraz telefoniczną. Zachęcam jednak, by przed wykonaniem telefonu przesłać drogą mailową krótki opis zlecenia wraz z ewentualnymi pytaniami, do których następnie odniesiemy się podczas rozmowy.

Przykładowe informacje przydatne w wycenie:

 • czego dotyczy projekt (ilustracja, skład)?
 • ile jest pracy do wykonania (np. ile potrzeba ilustracji)?
 • czy wybrano styl projektu?
 • czy projekt wymaga pracy koncepcyjnej, czy wykonania dokładnych instrukcji klienta?
 • dla jakich celów przeznaczony jest projekt/ jaki zakres praw ma zostać przekazany?
 • czy jest określony budżet?
 • czy zlecenie wymaga określonego terminu realizacji?
Czas realizacji i zlecenia ekspresowe

Czas realizacji ustalany jest indywidualnie i zależy zarówno od wymagań projektu, jak i mojego aktualnego terminarza.

Patrz: Przykład planowania czasu projektu (link)

Czasami mogę przyjąć projekt od ręki, innym razem niezbędna będzie rezerwacja wolnego terminu.

Zapytanie o termin nie jest równoznaczne z jego zarezerwowaniem.
Rezerwację należy potwierdzić.

Na maile odpowiadam zazwyczaj rano, w południe i popołudniu. 
Odpowiedź na mail może czasem potrwać do 24h (w dni robocze).

Ekspres jest płatny dodatkowo.

 

Czym jest styl graficzny?
Wszystkie swoje prace opieram o autorskie style graficzne. Nie zajmuję się kopiowaniem cudzego stylu.

W zakładce  PORTFOLIO  znajdują się przykłady moich realizacji.

Czym jest praca koncepcyjna?

To wszystkie te działania, które pozwalają wpaść na pomysł, przetestować go i ostatecznie przedstawić jako propozycję koncepcyjną klientowi.

Niektórzy klienci posiadają bardzo szczegółowe wytyczne, co ma się znaleźć w projekcie – wówczas praca koncepcyjna jest przeze mnie pomijana lub bardzo ograniczana.

Czym jest konsultacja i analiza potrzeb?

Jest to czas spędzony na spotkaniach z klientem/ rozmowie/ wymianie wiadomości o projekcie i jego wymaganiach.

Czym jest opracowanie dzieła?

Po prostu wykonaniem projektu.
Składa się na to:

 • przygotowanie szkiców koncepcyjnych,
 • wykończenie projektu,
 • wprowadzenie korekt,
 • przygotowanie techniczne wymagane przez klienta (jak np. przygotowanie do druku).
Projekt próbny
Jeśli nie są Państwo pewni, czy mój sposób pracy będzie Wam odpowiadał zachęcam do skorzystania z opcji odpłatnej próbki.

Koszt takiego projektu to przeważnie 15-20% procent docelowego zlecenia lub jego części – jednak nie mniej, niż 100 PLN.

Czym jest przekazanie praw autorskich?

Zlecenie wykonania dzieła (np. ilustracji) nie oznacza, że klient automatycznie nabywa prawo do dowolnego dysponowania zamówioną pracą.

Zgodnie z Polskim prawem, aby można było korzystać z danego działa (w sposób inny niż np. prywatny czy dozwolony użytek) należy uzyskać licencję lub autorskie prawa majątkowe, których zakres określa umowa. Twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu (art. 45 pr. aut.)

Dlatego wycena obejmuje zarówno koszt wykonania zleconej pracy oraz przekazanie określonych praw majątkowych lub licencji.

Licencja a przekazanie praw autorskich

Licencja – jest udzieleniem pozwolenia na korzystanie z pracy w określonym czasie i zakresie, i może zostać wypowiedziana. Twórca nie traci praw do utworu. Ta opcja jest tańsza, niż przekazanie praw autorskich.

Przekazanie autorskich praw majątkowych – zachodzi jednorazowo w obszarze konkretnych pól eksploatacji i nie może zostać wypowiedziane. Nabywca przejmuje określone prawa majątkowe do utworu, a twórca je traci.

Z klientami, którzy zlecili mi wykonanie projektu podpisuję umowę o przekazanie autorskich praw majątkowych.

Jak wygląda przekazanie praw autorskich?

Ustalamy z klientem jaki zakres przekazanych praw (czas, obszar i pola eksploatacji) go interesuje. Im szersze prawa do wykorzystania dzieła, tym wyższa stawka za ich przekazanie.

Jeśli więc np. potrzebują Państwo ilustracji JEDYNIE na potrzeby książki oraz jej promocji – nie będą Wam potrzebne prawa do utrwalania tychże ilustracji na kasetach wideo.

Jeśli jednak coś się zmieni, każdej chwili można wykupić kolejne pola eksploatacji.

WAŻNE:

 • Przekazanie praw musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 • Nie można, zgodnie z obowiązującym prawem, zrzec się lub odsprzedać swoich autorskich praw osobistych np. autorstwa.
Chciałbym wykorzystać jedną z Twoich prac, czy mogę?

Niekomercyjnie – tak można użyć jednej z moich gotowych prac, (pod warunkiem, że nie została wykonana na czyjeś zlecenie), w zakresie:

niekomercyjnej publikacji i rozpowszechniania w Internecie oraz wykorzystanie na użytek własny.

Warunkiem jest poinformowanie autorki o użyciu danej pracy, podpisanie grafiki oraz zamieszczenie źródła odsyłającego do strony/stron autorki, jeśli dane medium to umożliwia.

!UWAGA!

 • Autorka nie zezwala na publikację jej prac na stronach lub w kontekstach niezgodnych z prawem, mających na celu obrażanie kogoś lub nawoływanie do nienawiści.
 • Nie zezwala także na dokonywanie modyfikacji prac bez uprzedniego kontaktu z nią.
 • Autorka zastrzega sobie również prawo do weryfikacji miejsc, w których zamieszczone mogą być jej prace i cofnięcia pozwolenia na publikację lub użytkowanie danej pracy bez podania przyczyny.

Komercyjnie – dla działalności komercyjnej niezbędne jest wykupienie licencji.