Styl I komiksowy
(minimalistyczny / pełnokolorowy)

 

Styl II realistyczno-komiksowy
(minimalistyczny / pełnokolorowy)

 

Styl III artystyczny