Kategoria: zawód: ilustrator

Tworzy ilustracje dla biznesu, np. do książek, w których skomplikowane treści tłumaczą rysunki. Przedstawia w  formie zapisu  graficznego, myśli, potem słowa, ubierając je  w  obrazy. Tworzy notatki wizualne z prelekcji, wystąpień. Wszystko to, by dzięki obrazowi, lepiej zapamiętywać treści.   

Tak. Jestem przekonana, że można utrzymać się z pracy ilustratorskiej. Przekonują mnie o tym moje małe sukcesy oraz rozwijające się kariery innych polskich ilustratorów. Nie oznacza to jednak, że każdy jest w stanie poradzić sobie w tym zawodzie. A sukcesy i wyniki finansowe uzależnione są od wielu czynników.

…ale nie można tracić nadziei.   Staram się wiernie trzymać zasadzie: żadnych darmowych próbek. Moje portfolio jest wystarczająco bogate, by potencjalny klient wiedział, czy chce ze mną współpracować, czy nie. Zdarza się jednak, że robię odstępstwo od tej reguły. Jeśli uznam, że gra warta jest świeczki, jestem gotowa zaryzykować. Bywa też tak, że choć profity […]