Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu annateodorczyk.com

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług cyfrowych poprzez Serwis. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Anna Teodorczyk – Twardowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ATT Studio, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), mającą siedzibę przy ul. Powstańców Wielkopolskich 8/1 w Gostyniu (63 – 800), NIP 6961858336, REGON 3811731883.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Serwisie wykorzystywane jest w celu realizacji usług Serwisu, tj. sprzedaży usług cyfrowych, oraz poprzez gromadzenie plików „cookies” patrz: httpss://annateodorczyk.com/polityka-cookies/

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie zaangażowanym w obsługę procesu sprzedaży:

Biuro Doradztwa Gospodarczego LOGICA NOVA
ul. Księdza Józefa Tischnera 23, 62-020 Swarzędz
NIP: 7831501079, REGON: 300219568

Zakoduje Mateusz Witkowski
Lawendowe Wzgórze 4a/9, 80-175 Gdańśk
NIP 8792679743, REGON: 362414362

Serwis Przelewy24 internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności należący do PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068

10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zmianę danych można dokonać z panelu Moje Konto lub zgłosić chęć ich usunięcia poprzez wiadomość e-mail: kontakt@annateodorczyk.com

12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis annateodorczyk.com Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

13. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. Jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Usługobiorców.