Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Anna Teodorczyk – Twardowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ATT Studio, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), mającą siedzibę przy ul. Powstańców Wielkopolskich 8/1 w Gostyniu (63 – 800), NIP 6961858336, REGON 381173188.
  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a nadto realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO oraz w celach marketingowych (jeżeli wyrażono na to zgodę) i ewentualnego dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 7 lat od daty ich uzyskania, co wiąże się z okresem przedawnienia roszczeń podnoszonych przez i wobec Administratora, a nadto ciążące na nim obowiązki sprawozdawcze i podatkowe.                  
  1. Właściciele danych osobowych mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw należy kontaktować się z Administratorem.
  1. Właściciele danych osobowych mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jest jednak ono niezbędne do realizacji umowy w przypadku zawarcia jej między właścicielem danych a Administratorem. 
  1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą Google Analytics w celu działań analitycznych mających na celu zbadanie ruchu na stronie