Kontakt/faq

kontakt@annateodorczyk.com

+48 721 945 881


 

Chętnie odpowiem na Państwa pytania, przeprowadzę konsultację i doradzę.

Zachęcam, by w pierwszej kolejności przesłać drogą mailową krótki opis zlecenia wraz z ewentualnymi pytaniami, do których następnie odniesiemy się podczas rozmowy telefonicznej. 

*Rozmowa telefoniczna nie jest wiążącą ofertą handlową, ma charakter informacyjny.


 


Pytanie o wycenę i szczegóły

Zapytanie o wycenę i szczegóły można kierować drogą mailową oraz telefoniczną. Zachęcam jednak, by przed wykonaniem telefonu przesłać drogą mailową krótki opis zlecenia wraz z ewentualnymi pytaniami, do których następnie odniesiemy się podczas rozmowy.

Przykładowe informacje przydatne w wycenie:

  • czego dotyczy projekt (ilustracja, skład)?
  • ile jest pracy do wykonania (np. ile potrzeba ilustracji)?
  • czy wybrano styl projektu?
  • czy projekt wymaga pracy koncepcyjnej, czy wykonania dokładnych instrukcji klienta?
  • dla jakich celów przeznaczony jest projekt/ jaki zakres praw ma zostać przekazany?
  • czy jest określony budżet?
  • czy zlecenie wymaga określonego terminu realizacji?


Czym jest przekazanie praw autorskich?

Zlecenie wykonania dzieła (np. ilustracji) nie oznacza, że klient automatycznie nabywa prawo do dowolnego dysponowania zamówioną pracą.

Zgodnie z Polskim prawem, aby można było korzystać z danego działa (w sposób inny niż np. prywatny czy dozwolony użytek) należy uzyskać licencję lub autorskie prawa majątkowe, których zakres określa umowa. Twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu (art. 45 pr. aut.)

Dlatego wycena obejmuje zarówno koszt wykonania zleconej pracy oraz przekazanie określonych praw majątkowych lub licencji.