Polityka cookies serwisu ANNATEODORCZYK.COM

I. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu jest Anna Teodorczyk – Twardowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ATT Studio, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), mającą siedzibę przy ul. Powstańców Wielkopolskich 8/1 w Gostyniu (63 – 800), NIP 6961858336, REGON 381173188Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich aktywności w następujący sposób:
 1. przez informacje wprowadzane dobrowolnie przez użytkowników do formularzy;
 2. przez logi serwera gromadzone przez hostingodawcę OVH Sp. z o. o., mającą swoją siedzibę we Wrocławiu przy ul. Karola Miarki 6-10 lok. 3-4, (50-306).
 3. przez pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych (tzw. ciasteczka) wykorzystywane w celach analitycznych, mających na celu zbadanie ruchu na stronie.

II. Informacje w formularzach

 1. Serwis gromadzi informacje uzyskane od użytkowników i przekazane przez nich dobrowolnie.
 2. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim chyba że użytkownik wyraził na to zgodę.
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania obsługi procesu sprzedaży, zgłoszenia reklamacyjnego lub kontaktu handlowego.
 4. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie zaangażowanym w obsługę procesu sprzedaży.
 5. Serwis może zapisywać informacje o parametrach połączenia (strefa czasowa, adres IP).

III. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies. 
 2. Pliki cookies stanowią informatyczne dane w postaci plików przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu celem zoptymalizowanego korzystania ze stron internetowych Seriwsu. Najczęściej zawierają one nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer. 
 3. Operator Serwisu jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i posiadającym do nich dostęp.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 1. tworzenia statystyk pozwalających zrozumieć sposób korzystania ze stron internetowych przez Użytkowników Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, a przeglądarka internetowa zezwala na usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies, przy czyn szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies może wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców i partnerów.
 5. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

IV. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Serwisu podlegają zapisowi w warstwie serwerowej, a dane te wykorzystywane są wyłącznie celem administrowania serwisem oraz zapewnienia mu sprawnej obsługi.
 2. Zapisowi, o którym mowa w pkt. IV.2 obejmują w szczególności czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta (identyfikacja dokonywania przez protokół https), informacja o błędach przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku, gdy wejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik – jego adres, informacja o przeglądarce Użytkownika i adresie IP.
 3. Wyszczególnione dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi z Serwisu.

V. Udostępnianie danych

 1. Zgromadzone dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Operator Serwisu może mieć obowiązek udzielenia informacji zgromadzonych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań oraz w wynikającym z nich zakresie.

VI. Zarządzanie plikami cookies

 1. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki jeżeli nie chce otrzymywać plików cookies. Zastrzegamy, że wyłączenie ich obsługi może mieć wpływ dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika, co może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Serwisu.